Mae’n bosibl eich bod yn gweld y dudalen hon oherwydd eich bod wedi defnyddio’r botwm i fynd yn ôl wrth ichi bori ar wefan neu mewn ap diogel. Neu efallai eich bod chi wedi rhoi nod tudalen ar y ffurflen fewngofnodi ar y we yn hytrach na’r wefan yr oedd arnoch eisiau rhoi nod tudalen arni, neu wedi defnyddio dolen gan rywun arall a wnaeth yr un camgymeriad.


Os nad yw hyn yn cael ei wirio, gall achosi gwallau ar rai porwyr, neu olygu eich bod yn dychwelyd i’r wefan yr oeddech yn ceisio ei gadael. O’r herwydd, dangosir y dudalen hon.


You may be seeing this page because you used the Back button while browsing a secure web site or application. Alternatively, you may have mistakenly bookmarked the web login form instead of the actual web site you wanted to bookmark or used a link created by somebody else who made the same mistake.


Left unchecked, this can cause errors on some browsers or result in you returning to the web site you tried to leave, so this page is presented instead.